W wakacje letnie Gmina Tarnowo Podgórne organizuje kolonie letnie  nad morzem w miejscowości Grzybowo dla uczniów klas 1-6 oraz  w górach w Czorsztynie dla uczniów klas piątych.

Załączniki:

KARTA INFORMACYJNA - CZORSZTYN

ZASADY ORGANIZACJI OBOZU - CZORSZTYN

REGULAMIN KOLONII W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO

KARTA INFORMACYJNA - GRZYBOWO

ZASADY ORGANIZACJI KOLONII LETNIEJ - GRZYBOWO

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLONII LETNIEJ W CZORSZTYNIE 8.07. – 15.07.
Maniowy koło Czorsztyna Dom Wczasowy „Kazik” ul. Kasprowicza 2a
1.    W kolonii letniej mogą uczestniczyć tylko uczniowie klas V (w przypadku braku chętnych - uczniowie klas 4-6), którzy uzyskali co najmniej ocenę poprawną z zachowania na I półrocze 2016/2017.
2.    Pierwszeństwo w udziale w kolonii będą miały dzieci:
•    które nigdy nie uczestniczyły w koloniach letnich organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne dla uczniów szkół podstawowych,
•    które w roku 2016 nie uczestniczyły w kolonii w Mielnie Unieściu,
•    z rodzin wielodzietnych – rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18.
3.    Rekrutacja będzie prowadzona w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 13.00 w terminie:
8.05. – 10.05.2017 - zapisy dzieci, które nie brały udziału w kolonii i z rodzin wielodzietnych, zgodnie z kolejnością zgłoszeń – 10 miejsc;
11.05. – 12.05.2017 - zapisy pozostałych dzieci w przypadku wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Szczegółowe zasady organizacji kolonii letnich znajdują się w załączniku.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLONII LETNICH W GRZYBOWIE OŚRODEK „ŚWIT”
1.    Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w następujących turnusach kolonijnych:
I turnus 25.06. – 2.07.          
IV turnus 16.07. – 23.07.      
V turnus  23.07. – 30.07.      
2.    W przypadku uczniów z klas IV-VI warunkiem zakwalifikowania uczestnika jest co najmniej poprawna ocena z zachowania na i półrocze roku szkolnego 2016/2017.
3.    Pierwszeństwo w udziale w kolonii będą miały dzieci:
•    które nigdy nie uczestniczyły w koloniach letnich organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne dla uczniów szkół podstawowych,
•    które w roku 2016 nie uczestniczyły w kolonii w Mielnie Unieściu,
•    z rodzin wielodzietnych – rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18.
4.    Sposób rekrutacji:
a)    Rekrutacja prowadzona będzie w sekretariacie szkoły
od 20.04. – 27.04. 2017 r.  w godzinach od 8.00 – 13.00
20.04. – 24.04. – zapisy dzieci, które nie brały udziału w kolonii i z rodzin wielodzietnych, zgodnie z kolejnością zgłoszeń;
25.04. – 27.04.  – zapisy pozostałych dzieci w przypadku wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością zgłoszeń
b)  zapisu na kolonie może dokonać tylko członek rodziny dziecka lub samo dziecko,
c) w celu usprawnienia zapisów osobom oczekującym zostaną wydane numerki z podziałem na turnusy:
I turnus – kartka z numerem koloru niebieskiego
IV turnus – kartka z numerem koloru żółtego
V turnus – kartka z numerem koloru zielonego
d) przy zapisie należy dokonać wpłaty w wysokości 330 zł