1.Do świetlicy szkolnej należy zapisywać dziecko corocznie.

2.Rodziców  prosimy o złożenie wypełnionych kart zapisu dziecka do świetlicy szkolnej do 08.09.2017 (piątek)  w „Hałasówce”.

3.Uczeń bez kompletnej karty zapisu nie będzie przyjęty do świetlicy szkolnej. Na karcie zgłoszeniowej niezbędne są pieczątki z zakładu pracy rodziców. Należy również zapoznać się z regulaminem świetlicy, który jest umieszczony na odwrocie karty zapisu. Osoby, które pobierają kartę zapisu ze strony szkoły proszone są, aby wydrukować ją obustronnie  (cz. 1 i cz. 2).

4.„Hałasówka” - świetlica szkolna rozpoczyna zajęcia od 5 września (wtorek). Wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami w  godzinach od 6.30 - 17.00.

5.Świetlica zwraca się z ogromną prośbą o wsparcie, dlatego możecie Państwo na stronie szkoły znaleźć listę przydatnych rzeczy do pracy z dziećmi, które będą wykorzystywane podczas zajęć w świetlicy. („Wyprawka do świetlicy”.) Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy.

Załączniki:

Karta zapisu do świetlicy szkolnej - pdf

Regulamin świetlicy - pdf

Wyprawka - pdf