ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie informuje, że rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I  na rok szkolny 2018/2019.

    W terminie od 5 do 9 lutego rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola (rocznik 2012) składają deklarację kontynuacji uczęszczania w sekretariacie szkoły (do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej szkoły – załącznik nr 1).
   W terminie od 19 lutego do 5 marca odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub spoza obwodu szkoły (wniosek wraz z wymaganymi dokumentami – załącznik nr 2).

   W terminie od 5  do 13 marca odbędą się zapisy dzieci urodzonych w 2011 roku do klasy I.

Dzieci z rocznika 2012 mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w bieżącym roku lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły w  godzinach od 08.00 – 15.30.
Przy zapisie dziecka należy:
•    wypełnić kartę zapisu (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie)
•    okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna
•    okazać do wglądu akt urodzenia dziecka i pesel