Dziennik elektroniczny

    W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Rodzice i opiekunowie uczniów mogą sprawdzić oceny oraz frekwencję swoich dzieci na stronie internetowej iuczniowie.progman.pl . Do dziennika można także wejść poprzez zakładkę eDziennik.

nazwa szkoły: sp_przezmierowo

Loginy oraz hasła dostępu rodzice i uczniowie otrzymują od wychowawców klas.

Prosimy o zmianę hasła wygenerowanego przez komputer.

Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje