Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy szkoły podstawowej

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie informuje, że w dniach od 3 marca do 31 marca 2014 r. odbędą się zapisy dzieci z rocznika 2008 do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

 

Szanowni Rodzice!
Informuję. że po ustaleniach z Radą Rodziców od poniedziałku 24.03. zostaną podjęte następujące działania:
1.    Wejście do szkoły od ul. Ogrodowej będzie zamknięte   od godziny 8:15 do 14.00.  Rodzice, którzy będą przyprowadzać dzieci do szkoły lub odbierać je ze szkoły będą korzystać z dwóch głównych  wejść ( dla kl. 0-3 – wejście w starym budynku szkoły od ul. Kościelnej, kl 4-6 oraz kl. „0” -  wejście główne od parkingu ).
2.    Każde wejście rodzica będzie zapisywane w zeszycie u p. woźnego – (należy podać swoje imię i nazwisko, oraz cel wizyty).  Zwolnieni z wpisywania do zeszytu będą rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z kl. 0.
Powyższe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkole.

dyrektor szkoły Renata Duszczyk

Zasady dotyczące organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

Szanowni Rodzice!
W trosce o bezpieczeństwo dzieci przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad dotyczących organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci, wprowadzonych Zarządzeniem nr 3/2014 dyrektora szkoły z dnia 8.02.2012r.

1.    Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły punktualnie, ale nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. W innym przypadku dziecko oczekuje na rozpoczęcie zajęć w świetlicy szkolnej.
2.    Rodzice nie wchodzą na teren szkoły  - przyprowadzają dziecko tylko do drzwi wejściowych. Dziecko samodzielnie rozbiera się w szatni i udaje do klasy.
3.    Po zakończeniu zajęć Rodzic oczekuje na dziecko na dziedzińcu szkolnym, a w razie niepogody w przedsionku przy wejściu do szkoły.
4.    Prosimy Rodziców o wdrażanie  do samodzielności  dzieci sześcioletnich i przestrzegania powyższych zasad.
5.    W czasie lekcji Rodziców i dzieci obowiązuje zakaz przebywania na korytarzach szkolnych. Dzieci rozpoczynające później zajęcia przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Dzieci, które muszą przyjść do szkoły wcześniej, oczekują na zajęcia w świetlicy.

Prosimy Rodziców o  dostosowanie się do podjętych zaleceń w celu zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczniów. 

Dziennik elektroniczny

    W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Rodzice i opiekunowie uczniów mogą sprawdzić oceny oraz frekwencję swoich dzieci na stronie internetowej iuczniowie.progman.pl . Do dziennika można także wejść poprzez zakładkę eDziennik.

nazwa szkoły: sp_przezmierowo

Loginy oraz hasła dostępu rodzice i uczniowie otrzymują od wychowawców klas.

Prosimy o zmianę hasła wygenerowanego przez komputer.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje