Szanowni Rodzice!
Informuję. że po ustaleniach z Radą Rodziców od poniedziałku 24.03. zostaną podjęte następujące działania:
1.    Wejście do szkoły od ul. Ogrodowej będzie zamknięte   od godziny 8:15 do 14.00.  Rodzice, którzy będą przyprowadzać dzieci do szkoły lub odbierać je ze szkoły będą korzystać z dwóch głównych  wejść ( dla kl. 0-3 – wejście w starym budynku szkoły od ul. Kościelnej, kl 4-6 oraz kl. „0” -  wejście główne od parkingu ).
2.    Każde wejście rodzica będzie zapisywane w zeszycie u p. woźnego – (należy podać swoje imię i nazwisko, oraz cel wizyty).  Zwolnieni z wpisywania do zeszytu będą rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z kl. 0.
Powyższe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkole.

dyrektor szkoły Renata Duszczyk

Dziennik elektroniczny

    W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Rodzice i opiekunowie uczniów mogą sprawdzić oceny oraz frekwencję swoich dzieci na stronie internetowej iuczniowie.progman.pl . Do dziennika można także wejść poprzez zakładkę eDziennik.

nazwa szkoły: sp_przezmierowo

Loginy oraz hasła dostępu rodzice i uczniowie otrzymują od wychowawców klas.

Prosimy o zmianę hasła wygenerowanego przez komputer.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje