Nasza szkoła jest OK!

    To już trzeci rok szkolny, w którym wybrani nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą w internetowym kursie z Oceniania Kształtującego. Zdobytą wiedzę wdrażają do swojej pracy, aby uczyć coraz lepiej i aby nauka była dla naszych uczniów OK.
Czym właściwie jest nauczanie kryjące się za przyjaznym skrótem OK? Zgodnie z definicją OECD  „Ocenianie kształtujące to sposób oceniania, polegający na aktywnej współpracy ucznia i nauczyciela, mający na celu ocenianie postępów i poziomu zrozumienia zdobywanej przez ucznia wiedzy i dostosowanie nauczania do rozpoznanych potrzeb ucznia”.  

Czytaj więcej...

eSzkoła Wielkopolska

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.

Czytaj więcej...

Dziennik elektroniczny

    W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Rodzice i opiekunowie uczniów mogą sprawdzić oceny oraz frekwencję swoich dzieci na stronie internetowej iuczniowie.progman.pl . Do dziennika można także wejść poprzez zakładkę eDziennik.

nazwa szkoły: sp_przezmierowo

Loginy oraz hasła dostępu rodzice i uczniowie otrzymują od wychowawców klas.

Prosimy o zmianę hasła wygenerowanego przez komputer.

Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje