DYREKCJA

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie jest pani mgr Renata Duszczyk, wicedyrektorkami natomiast: pani mgr Lidia Adydan (kl. I - III) oraz pani mgr Joanna Mizerska (kl. IV - VI). Kierownikiem świetlicy jest pani mgr Elżbieta Ikierska-Gronowska.