Grono pedagogiczne

Renata Duszczyk

 

psycholog

 

 dyrektor szkoły

 

Lidia Adydan

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wicedyrektor - klasy "0"-3    

Joanna Mizerska

 

nauczyciel matematyki

 

 wicedyrektor - klasy 4-7

 

Elżbieta Ikierska - Gronowska

 

wychowawca świetlicy

 

 kierownik świetlicy

 

Lucyna Bartkowiak

 

pedagog

 

 

Jolanta Henryka Basiewicz - Nicolaides

 

wychowawca świetlicy

 

 

Paulina Beneturska

 

psycholog

 

 

Dorota Cierniewska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 3a

 

Monika Derlak-Jelińska

 

nauczyciel plastyki i techniki

 

 

Dawid Dopieralski

 

wychowawca świetlicy,

nauczyciel etyki

 

 

Małgorzata Dorna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Paulina Dulat-Sawicka

 

nauczyciel przyrody, biologii

 

wychowawca klasy 6a

Aleksandra Dutkiewicz

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

wychowawca klasy 3d

 

Beata Dziamska  - Gabryś   

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

   wychowawca oddziału "0"

Aleksandra Filipek

 

nauczyciel języka polskiego

 

 wychowawca klasy 5a

 

Artur Frąckowiak

 

nauczyciel religii

 

 

Anna Galusik - Bacik

 

nauczyciel języka polskiego

 

wychowawca klasy 4d
 

 

 

 

 

Grażyna Gibasiewicz

 

nauczyciel bibliotekarz

 

 

Barbara Gill

 

nauczyciel religii

 

 

Ewa Górska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

wychowawca klasy 3e

 

Alicja Gramza

nauczyciel języka angielskiego

 wychowawca klasy 4a

     

Anna Ilska

 

nauczyciel języka polskiego

 

 

 

Patrycja Jagiełka

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Iwona Janicka- Leśniewska

 

nauczyciel matematyki i informatyki

 

 wychowawca klasy 5c

 

Monika Janiec

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 wychowawca klasy 6b

 

Marta Joszcz 

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

nauczyciel zajęć korekcyjno -kompensacyjnych

 

Elżbieta Kabacińska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych

 

 wychowawca  klasy 2b

 

Maria Kaczmarek

 

nauczyciel bibliotekarz

 

 

Romana Kostecka

 

nauczyciel matematyki i informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kotlarczyk

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Grzegorz Kotlarczyk

 

nauczyciel wychowania fizycznego i  techniki

 

 

Jarosław Kowalski

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Renata Kozieł

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Michał Kraszewski

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 wychowawca klasy 4c

Urszula Książkiewicz

 

nauczyciel przyrody, matematyki i fizyki

 

 wychowawca klasy 7a

 

Jacek Kubiak

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 wychowawca klasy 5d

 

Mateusz Kukliński

nauczyciel historii

wychowawca klasy 4e

Iwona Kuźniarek

 

nauczyciel przyrody, informatyki i geografii

 

 

 

Hanna Lamch - Bera

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 

 

Agnieszka Lesicka

nauczyciel wspomagający

 

Piotr Leśniewski

 

nauczyciel historii, techniki i informatyki

 

 wychowawca klasy 7b

 

Małgorzata Lewandowska

 

nauczyciel języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Maciorowska

 

logopeda

 

 

Marta Majewska

 

nauczyciel wspomagający

 

 

Katarzyna Majka - Chojnicka

 

nauczyciel języka polskiego

 

wychowawca klasy 6d

Janina Malec

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 3f

 

Ewa Ludmiła Martynek 

 

nauczyciel matematyki

 

wychowawca klasy 5e 

 

Magdalena Mieloch

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca oddziału "0" 

Tomasz Mikołajczyk

 

nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

 

 

Grażyna Nowak

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 2a

 

 

 

 

 

 

 

Anna Pilarczyk

 

 wychowawca świetlicy

 

 

Regina Piszcz

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 3b

 

Lidia Popielska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 1

 

Agnieszka Rais

 

wychowawca świetlicy

 

 

Małgorzata Ruta - Burdajewicz

 

nauczyciel przyrody i biologii

 

 wychowawca klasy 4b

 

 

 

 wychowawca świetlicy

 

Mariola Socha  -  Kowalska

nauczyciel wychowania fizycznego

 wychowawca klasy 6c

Natalia Sokołowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Katarzyna Stejakowska

 

nauczyciel języka polskiego

 

 

Maria Stelmach  

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

wychowawca klasy 3c

Joanna Szalewicz - Wiszniowska

 

logopeda

 

 

Natalia Szeląg

nauczyciel wspomagający

 

Grażyna Sznajder

 

nauczyciel matematyki

 

 

Elżbieta Targowska

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

 

 wychowawca klasy 1

 

Artur Ułański

 

nauczyciel informatyki i  wychowania fizycznego

 

 wychowawca klasy 7c

 

 

 Maria Wasińska

 

 nauczyciel chemii

 

 Małgorzata Wiernowolska  - Cieślak

 

 nauczyciel języka polskiego

 

 wychowawca klasy 5b

Monika Woźniak

 

nauczyciel religii

 

 

Mariola Zimna

 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 wychowawca klasy 1

 

 

 nauczyciel muzyki