5 – 7 .09. 2016 r. - Zebrania z rodzicami kl. 0 – IV,VI -wybór do RR

7.09.2016 r. - Zebrania z rodzicami kl. V -wybór do RR
Spotkanie rodziców kl. 5 z nauczycielem prowadzącym
Wychowanie do życia w rodzinie - godz. 17.00

26.10.2016 r. - Drzwi otwarte

28-29-30.11.2016r. -  Zebrania z rodzicami

24-25-26.01.2017 r. -  Zebrania z rodzicami

29.03.2017 r. -  Drzwi otwarte

26.04.2017 r. - Drzwi otwarte

12-13.06.2017 r. -  Zebrania z rodzicami