DOKUMENTY SZKOŁY

 

 

 

  • Zarządzenia Dyrektora Szkoły

          -Zarządzenie w sprawie organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

         - Zarządzenie nr 27 /2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia: „Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego tj. wszawicy i świerzbu w placówce”.

 

 

 

  • Przedmiotowe systemy oceniania  - rok szkolny 2015/2016
    klasy 4-6
  KLASA 4     KLASA 5      KLASA 6  
     
 język polski -kl.4
język polski -kl.5             język polski -kl.6         
 język angielski -kl.4 język angielski -kl.5 język angielski -kl.6
 matematyka - kl.4
matematyka - kl.5 matematyka - kl.6
 przyroda - kl.4 przyroda - kl.5 przyroda - kl.6
 przyroda - kl.4 cz.2 przyroda - kl.5 cz.2 przyroda - kl.6 cz.2
 historia i społeczeństwo  - kl.4     
historia i społeczeństwo  - kl.5       historia i społeczeństwo  - kl.6  
 zajęcia techniczne - kl.4 zajęcia techniczne - kl.5  
 zajęcia komputerowe - kl.4 zajęcia komputerowe - kl.5 zajęcia komputerowe - kl.6 
 muzyka - kl.4 muzyka - kl.5 muzyka - kl.6
  plastyka - kl.5 plastyka - kl.6
 wychowanie fizyczne - kl.4 wychowanie fizyczne - kl.5 wychowanie fizyczne - kl.6
 religia - kl.4 religia - kl.5 religia - kl.6

 

 

  • Zapytania ofertowe

-sklepik szkolny

Wyniki zapytania ofertowego