Szanowni Państwo
Wszystkie dzieci z klas 1-3 zostały zapisane na koła, które Państwo wskazali jako priorytet. Informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca i można zapisać dziecko na dodatkowe koło zainteresowań u nauczyciela prowadzącego koło.

 

ZASADY ZAPISÓW NA KOŁA ZAINTERESOWAŃ
1. Uczniowie z klas 4-6 zapisują się na koła podczas pierwszych zajęć u nauczycieli prowadzących.
2. Uczniowie klas 1-3 mogą uczestniczyć w jednym kole zainteresowań.
Rodzice po dokonaniu wyboru zgłaszają do czwartku 15 września godz. 15.00 swoją decyzję wychowawcy klasy (np. przez dziennik elektroniczny, dzienniczek do korespondencji, telefon). Rodzic podaje jedno koło priorytetowe i dwa koła alternatywne (w razie braku miejsc na pierwszym preferowanym kole).
3. Wychowawca poinformuje dzieci i rodziców na które z kół dziecko zostało zakwalifikowane.
4. Przypominamy, ze oprócz kół zainteresowań uczniowie 
• z klas „0”-2 mogą brać udział w zajęciach na basenie,
• z klas 1-6 mogą brać udział w zajęciach chóru szkolnego,
• z klas 4-6 mogą brać udział w zajęciach SKS.

 

PREZENTACJE KÓŁ