Cele i regulamin projektu

Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich została utworzona z myślą o dzieciach zdolnych, twórczych, ambitnych, które będą miały szansę zdobyć w niestandardowy sposób wiedzę i umiejętności wykraczające poza program szkolny. 

Podczas pierwszego spotkania grupa założycielska w składzie:
dyr. Bogusława Świerkiel
Małgorzata Cieślak
Aleksandra Dutkiewicz
Anna Ilska
Jadwiga Jaskólska
Elżbieta Pietrzak
Elżbieta Targowska
Mariola Zimna
opracowała cele, regulamin, sposób dokumentowania, prezentacji, oceniania oraz etapy realizacji projektu.
Cele projektu „Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich”

• poznawanie i rozwijanie talentów i zainteresowań żaków
• rozszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
• stymulacja wszechstronnego rozwoju uczniów
• osobiste spotkania z osobowościami świata nauki i sztuki
• rozwój twórczego myślenia
• łączenie procesu nauczania z doświadczaniem i aktywnym działaniem
• nabywanie umiejętności wyszukiwania informacji i ich selekcji
• wzbudzanie motywacji do działania
• wdrażanie do systematyczności oraz planowania własnej pracy
• umożliwienie zaprezentowania efektów swojej pracy
• wdrażanie do dokonywania samooceny

Regulamin

• Projekt „Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich” jest formą pracy Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie z uczniami zdolnymi. 

• Uczestnikami akademii mogą zostać uczniowie:
- klas I-III oraz klas IV w pierwszym semestrze jako wolni słuchacze;
- klas IV w drugim semestrze, którzy osiągnęli średnią z przedmiotów 5.0 na I-sze półrocze, jako akademicy;
- klas V-VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 na świadectwie , jako akademicy;

• Po zgłoszeniu swojego uczestnictwa oraz wyrażeniu zgody przez rodziców akademicy i wolni słuchacze otrzymują indeksy.
• Indeks jest dokumentem, w którym uczniowie gromadzą potwierdzenia spotkań.
• Spotkania odbywają się w ilości i terminach wyznaczonych przez opiekunów.
• Skreślenie z listy członków akademii następuje po trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności.
• Dyplom ukończenia akademii otrzymują osoby, które uczestniczyły w co najmniej 3 spotkaniach.
• Dyplom ukończenia akademii otrzymują uczniowie, którzy wykonali co najmniej 3 zadania.
• Uzyskanie dyplomu ma wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.
• Członkowie na koniec roku akademickiego otrzymają dyplomy.

Co nas czeka

27 lutego

Drzwi otwarte

oraz spotkanie dla rodziców 

z panią porucznik z aresztu śledczego

luty 2019
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

BohaterON