Realizacja projektu w roku szkolnym 2007/2008

Opiekunowie w roku szkolnym 2007/2008:

dyr. Bogusława Świerkiel 

Małgorzata Cieślak
Aleksandra Dutkiewicz
Anna Ilska
Jadwiga Jaskólska
Elżbieta Pietrzak
Elżbieta Targowska
Mariola Zimna
Projekt Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się do jego realizacji 45 uczniów, którzy osiągnęli w minionym semestrze średni wynik nauczania 5,0 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Uczniowie klas III zostali przyjęci na podstawie opinii wychowawcy.
W roku szkolnym 2007/2008 zrealizowano 7 tematów z 7 różnych dziedzin nauki i sztuki.
Wszystkie zaplanowane we wrześniu wykłady, wyprawy, warsztaty i zadania zostały zrealizowane. Żacy na co najmniej tydzień przed planowaną realizacją tematów zostali zapoznani z tematem, programem i zadaniami ( komunikaty przekazywane w formie pisemnej przez opiekunów, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www). Zadania żacy wykonywali samodzielnie, nie hamowano ich inwencji i inicjatywy. Na ich wykonanie zagwarantowano uczniom odpowiednią długość czasu (około 3 tygodni). Zawsze mieli możliwość konsultacji z opiekunem.

11 września 2007 i 2 października 2007

• Zebranie założycielskie. Ustalenie: statut, cele, zasady rekrutacji, zasady promocji, dokumentacja (dziennik projektu, indeksy), kampania reklamowa (na tablicy informacyjnej, w specjalnej gablocie akademii, na stronie www, komunikaty), propozycje spotkań, podział obowiązków
• Zebranie organizacyjne. Omówienie tematów i trybu wykonania projektów. Omówienie scenariusza spotkania z rodzicami i dziećmi.

11 października 2007

Spotkanie informacyjne i organizacyjne z kandydatami spełniającymi kryteria z klas III – VI i ich rodzicami. Odczytanie regulaminu, przedstawienie celów projektu. Podpisanie kontraktów, wyrażenie zgody na uczestnictwo.

W poszukiwaniu muzyki
Wyprawa I
Termin: 20 października 2007r.
• Spacer po muzycznym Poznaniu:
• Teatr Wielki
• Aula UAM
• Filharmonia
• Akademia Muzyczna
• Spotkanie z Mistrzem – kustoszem Muzeum Instrumentów Muzycznych panem Januszem Jaskulskim (dzieje zbiorów, historia i budowa wybranych instrumentów)
• Spotkanie z organistą i dyrygentem panem Adamem Banaszakiem (wysłuchanie opowieści i gry Mistrza w Farze Poznańskiej na organach Ladegasta)
24 października 2007
Uroczysta inauguracja roku akademickiego
Przypomnienie regulaminu i celów akademii. Przedstawienie opiekunów. Omówienie warunków uzyskania dyplomu. Uroczysty wpis do księgi żaków. Odbiór indeksów i segregatorów. Uroczyste ślubowanie.

Wykład I
Termin: 24 października 2007r.
• Warsztaty muzyczne - spotkanie z Mistrzem Muzyki panem Jackiem Hałasem (prezentacja rzadkich instrumentów z różnych stron świata i różnych epok, wspólne muzykowanie i wspólny taniec)
Zadanie I:
• Instrument muzyczny – forma przestrzenna lub płaska; opis , historia instrumentu
• listopad : Prezentacja zadania (wpłynęło 29 prac)

W poszukiwaniu muzyki i teatru
Wykład II
Termin: 19 listopada 2007r.
• Warsztaty charakteryzatorskie – spotkanie z Mistrzem Charakteryzacji panią Jolantą Łobacz (pokaz warsztatu charakteryzatora, różne techniki charakteryzatorskie, charakteryzacja wybranych dzieci, rozmowa)
Wyprawa II
Termin: 23 listopada 2007r.
• Zwiedzanie zaplecza opery, pracowni charakteryzatorskiej, krawieckiej i perukarskiej, rekwizytorni, sceny, magazynów kostiumów
• Spotkanie z współtwórcami spektakli, udział w próbie baletu, obserwacja przygotowań do przedstawienia „Madame Butterfly” – pod przewodnictwem pana Jakuba Frąckowiaka z Biura Obsługi Widzów
Termin: 5 grudnia 2007r.
• Udział w spektaklu baletowym „Dziadek do orzechów” Hoffmann- Czajkowski w Teatrze Wielkim w Poznaniu
Zadanie II
• Wieszak postaci (kostium, maska, atrybut postaci literackiej)
• styczeń: prezentacja zadania (wpłynęło 30 prac)

W poszukiwaniu księgi
Wyprawa III
Termin: 18 stycznia 2008r.
• Spotkanie z opiekunami zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (dzieje biblioteki, historia książki, bezcenne manuskrypty i starodruki, wystawa Ekslibrisów
• Zwiedzanie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza
Wykład III
• Spotkanie z Mistrzem Introligatorem w Zakładzie Introligatorskim panem Grzegorzem Lewandowskim (dzieje introligatorstwa, materiały i techniki oprawy i naprawy książek, maszyny introligatorskie
Zadanie III
„Księga w moim domu”
• wyszukiwanie informacji o książce z księgozbioru domowego
• projekt ekslibrisu dla książki z własnej biblioteki
• luty: prezentacja zadania (wpłynęło 19 prac)

Odkrywamy balet
Wyprawa IV i Wykład IV
Termin: 18 II 2008 r.
• Wyjazd do Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, zwiedzanie szkoły, oprowadzanie przez Mistrza Baletu dyrektora szkoły p. Mirosława Różalskiego
• obserwacja lekcji baletu nowoczesnego oraz klasycznego
• udział w warsztatach baletowych pod okiem Mistrza

Termin: 26 lutego 2008 r.
• Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie baletowe „Królewna Śnieżka”

Zadanie IV:
• Czarodziejskie baletki – forma przestrzenna
• Fantastyczna przygoda w świecie wyobraźni - tekst literacki
• marzec: Prezentacja i omówienie zadania (wpłynęło 28 prac)

26 lutego 2008
Spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze. Omówienie projektów i ocena zadań.

Odkrywamy fascynujący świat techniki
Wyprawa V
Termin: 11 marca 2008 r.
• Spotkanie z dr inż. Piotrem Dutkiewiczem oraz mgr Marcinem Kiełczewskim, pracownikami Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wykład V
• Wysłuchanie wykładu dr inż. Piotra Dutkiewicza na temat automatyki i robotyki oraz możliwości nauki i pracy na politechnice, oglądanie filmów dotyczących zastosowania robotów, rozmowa z Mistrzem
• Zwiedzanie Laboratorium Robotów Przemysłowych. Udział w prezentacji oraz w krótkich warsztatach programowania robotów.

Zadanie V:
• Robot – wykonanie formy przestrzennej
• Przygotowanie profesjonalnej instrukcji uruchomienia i obsługi robota
• kwiecień: prezentacja i omówienie zadania (wpłynęło 25 prac)

Odkrywamy piękno koni
Wyprawa VI
Termin: 22 kwietnia 2008
• Spotkanie z trenerem jeździectwa, Mistrzem p. Mirosławem Szłapką
Wykład VI
• Wysłuchanie wykładu trenera jeździectwa p. Mirosława Szłapki na temat koni i ich roli w świecie, pielęgnacji, ras oraz specjalnego wykorzystania w sporcie. Rozmowa z Mistrzem.
• Zwiedzanie stajni, wybiegu, terenu przeznaczonego do sportowego treningu
• Przejażdżka konna na hali jeździeckiej
• Praktyczna pielęgnacja kucy

Zadanie VI
• wykonaj album o koniach
• „Człowiek i koń” - praca dokumentalna
• wybrana rasa konia - opis
• „Czy i gdzie można dziś spotkać dzikie konie?” -praca pisemna i ilustracja
• napisz wiersz związany z koniem
• maj: prezentacja i omówienie zadania (wpłynęło 15 prac)

Ulotne piękno motyli
Wykład VII
Termin: 17 czerwca 2008 r.

• Spotkanie z przyrodnikiem – pasjonatem Mistrzem Tomaszem Żukiem. Wysłuchanie opowieści o gatunkach i życiu motyli. Prezentacja hodowli larw.
Zadanie VII
• Wyhoduj motyla z larwy. Obserwuj, sporządź dziennik hodowli, wykonaj ilustracje i fotografie – zadanie wakacyjne
• prezentacja i omówienie we wrześniu 2008

17 czerwca 2008 r.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego Akademii Wiedzy i Umiejętności Wszelakich.
Omówienie projektów i zadań wykonanych przez żaków. Zaliczenia. Absolutorium dla żaków, którzy spełnili warunki otrzymania dyplomu ukończenia pierwszego roku. Wpisy do indeksów.

Co nas czeka

11 listopada

100. rocznica Odzyskania Niepodległości

12 listopada

Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
- dzień wolny od zajęć 
lekcyjnych i opiekuńczych

listopad 2018
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

BohaterON