www.tarnowo-podgorne.pl -Gmina Tarnowo Podgórne
www.goksezam.pl  -  Gminny Ośrodek Kultury SEZAM
www.tarnowo24.pl
www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.ko.poznan.pl - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
www.oke.poznan.pl - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu