Tydzień tolerancji

     „Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny” – oto hasło, które towarzyszyło nam w dniach 19.05-26.05.2014r.

     „Tydzień o tolerancji” to kolejna akcja zaproponowana uczniom i pracownikom naszej szkoły przez Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Na zajęciach dowiedzieliśmy się, czym jest tolerancja i jakie są jej ograniczenia. Mówiliśmy o tolerancji dla przedstawicieli innych narodów, osób niepełnosprawnych, mających inne przekonania religijne i poglądy. Uczyliśmy się dostrzegać przejawy braku tolerancji i sposoby reagowania na nie.

     Uczniowie tworzyli „Kodeks Tolerancyjnego Człowieka”. Wykonali ciekawe prace plastyczne na ten temat. Wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. Natomiast teatr krakowski „Inspiracja” dostarczył nam wielu wrażeń podczas spektakli  „Blogerka’ i „Kolczasta przyjaźń”.

     Jak co roku zostali wybrani „Mistrzowie kultury”. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy. W nagrodę wyróżnieni uczniowie pojada na wycieczkę.
Na uroczysty apel podsumowujący nasze działania dzieci przebrały się za przedstawicieli różnych narodów i subkultur.

     Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w działania związane z „Tygodniem o Tolerancji”.

Organizatorzy