Pamięciowo, wzrokowo czy śpiewając – niezależnie od tego, w jaki sposób dzieci uczą się tabliczki mnożenia, ważne, żeby ćwiczyły jej znajomość.

   Przez cały tydzień uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania pomagające w utrwaleniu tabliczki mnożenia, brali udział w wielu zabawach i grach.

   Podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych przepytywali swoje koleżanki i kolegów ze znajomości mnożenia.
W egzaminach ustnych brali udział  uczniowie z klas 3-6.Okazało się, że nasza szkoła posiada wielu ekspertów tabliczki mnożenia. Za bezbłędnie udzielane odpowiedzi, otrzymali oni certyfikaty oraz odznaki.

   Bardzo serdecznie dziękujemy paniom Małgorzacie Dorna i Grażynie Sznajder, które zorganizowały  akcję w murach naszej szkoły.