Szkoła_w_prywatnym_domu_Państwa_Głogowskich_

Historia Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie

1 września 1949 r. – uruchomienie Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie w domu prywatnym Janiny i Stanisława Głogowskich przy ulicy Leśnej 12 (obecnie 55). Obowiązki kierownika powierzono Marii Szaterskiej (wkrótce po mężu Apolinarskiej). W placówce początkowo uczyło troje nauczycieli: Janina Głogowska, Maria Szaterska, Marian Apolinarski, a w ciągu roku dołączyła Helena Lechniak (od 1953 roku Helena Szymkowiak). Od roku szkolnego 1948/49 do 1962/63 nauka na tym etapie trwała siedem lat, a w 1953 roku uczęszczało do szkoły już stu dwudziestu czworo uczniów. Warunki pracy były bardzo trudne, uczono w klasach łączonych, ale ciężka praca przynosiła efekty, placówka uzyskała wysokie uznanie w środowisku.

 

Maria Apolinarska

 

MARIA APOLINARSKA

 

1 września 1953 r. – rozpoczęcie nauki w przekazanym domu po rozwiązanym Związku Księgarzy Polskich w Przeźmierowie przy ulicy Leśnej 62. W budynku znajdowały się cztery izby lekcyjne, dwa gabinety, biblioteka, czytelnia, kancelaria i pokój nauczycielski oraz dwa mieszkania nauczycielskie. Stanowisko kierownika pełniła nadal Maria Apolinarska. Warunki pracy polepszyły się, ale na krótko. Rozwój demograficzny Przeźmierowa następował bardzo szybko, w związku z czym w roku szkolnym 1958/59 powołano Komitet Budowy Nowej Szkoły. W 1966 roku uczęszczało do niej już ponad trzystu pięćdziesięciu uczniów i uczyło piętnastu nauczycieli. Nauka odbywała się na trzy zmiany.

 

Szkoła przy ul. Leśnej 62

 

Szkoła przy ul. Leśnej 62 zdjęcie późniejsze

 

30 września 1968 - 1976 – inauguracja nowego roku szkolnego 1968/69 odbyła się jeszcze w budynku przy ulicy Leśnej 62, ale już 30 września dzieci i nauczyciele przenieśli się do nowej szkoły przy ulicy Łąkowej 23 (obecnie Kościelna 46/48). Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 22 października 1968 roku. Nie tylko dla dyrektor Marii Apolinarskiej był to jeden z najpiękniejszych dni. W budynku znajdowało się dwanaście sal lekcyjnych, pracownia fizyczno-chemiczna i zajęć praktyczno-technicznych, sala gimnastyczna, świetlica, jadalnia, pokój nauczycielski, sekretariat, kancelaria. W roku szkolnym 1969/70 w szkole uczyło się czterystu trzydziestu sześciu uczniów i pracowało osiemnastu nauczycieli. Nauka odbywała się na wysokim poziomie, uczniowie zdobywali sukcesy, a troje nauczycieli otrzymało Nagrodę Ministra Oświaty. W 1973 roku w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży reprezentacja szkoły zdobyła 4 złote medale.

 

Budowa szkoły przy ulicy Kościelnej

Szkoła przy ulicy Kościelnej

 

1976 - 1979 – funkcję dyrektora szkoły pełnił Marian Sobczak. W roku szkolnym 1976/77 do szkoły uczęszczało pięciuset sześćdziesięciu troje uczniów i uczyło dwudziestu pięciu nauczycieli (stu dwudziestu siedmiu uczniów dojeżdżało
z okolicznych wsi). W Lusowie mieściła się też filia szkoły, do której uczęszczało trzydzieścioro siedmioro dzieci. W szkole doskonale rozwijała się działalność sportowa, turystyczna, harcerska oraz zajęcia w ramach kół zainteresowań. Uczniowie brali udział w wielu konkursach przedmiotowych zdobywając wysokie oceny, w tym najwyższą laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

 

Marian Sobczak

 

MARIAN SOBCZAK

 

1979 - 1991 – stanowisko dyrektora szkoły pełniła Eugenia Bąkowska. Na okres jej kierownictwa przypada trudny czas stanu wojennego, a także rewolucyjne zmiany po roku 1989, jak na przykład wprowadzenie religii do szkół. W Przeźmierowie ciągle przybywało dzieci, szkoła pracowała na dwie zmiany, lekcje kończyły się po godzinie osiemnastej. W 1987 roku do szkoły uczęszczało siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu uczniów. Eugenia Bąkowska podjęła usilne starania o jej rozbudowę. Nowe skrzydło połączone ze starym budynkiem powstało po wschodniej stronie. 28 sierpnia 1991 roku praktycznie oddano do użytku nowoczesną, podpiwniczoną dwukondygnacyjną szkołę. Mieściło się w niej czternaście sal z zapleczami, pomieszczenia administracyjne, świetlica, stołówka. Marzenie o nowej szkole się ziściło. Uczniowie osiągali wiele znaczących sukcesów w konkursach, w tym wojewódzkich, uzyskali tytuły laureatów Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Reprezentacja szkoły zdobywała bardzo wysokie miejsca w turniejach sportowych, szczególnie w piłce koszykowej ( III miejsce podczas II Olimpiady Młodzieży) i siatkowej ( Mistrzostwo Województwa).

 

Eugenia Bąkowska

EUGENIA BĄKOWSKA

 

Nowe skrzydło szkoły od strony wschodniej

 

Dziedziniec przy zachodniej części szkoły

 

1991 - 1993 – funkcję dyrektora szkoły sprawował wyłoniony w drodze konkursu Sebastian Szajek. To za jego kadencji rozpoczęła się wymiana młodzieży
z innych krajów. Nawiązano wieloletnie kontakty ze szkołą w Hildesheim (Niemcy), w szkole goszczono dzieci z Holandii, a także kilkakrotnie uczniów z Kamienia Podolskiego na Ukrainie. Szkoła w Przeźmierowie liczyła już ponad tysiąc uczniów
i uczyło w niej sześćdziesięciu nauczycieli. Za liczne sukcesy sportowe szkole przyznano Medal za Osiągnięcia i Rozwój Kultury Fizycznej. Uczennica naszej szkoły zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

 

Sebastian Szajek

 

SEBASTIAN SZAJEK

 

1993 - 1997 – szkołą kierował Piotr Burdajewicz. Dyrektor doprowadził do uruchomienia pracowni informatycznej, co było na owe czasy bardzo nowatorskie. Czynił starania w kierunku wybudowania nowej sali gimnastycznej i 22 września 1996 roku oddano do użytku bardzo nowoczesną halę sportową z widownią oraz z obiektami: sauną, siłownią, salą do gimnastyki korekcyjnej i kawiarenką, które po południu były dostępne nie tylko uczniom. Jednocześnie wyremontowano stary budynek szkoły i zadbano o otoczenie szkoły. Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie otrzymała bardzo wysoką ocenę po wizytacji frontalnej. Podkreślono znakomite osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych (laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, wielu finalistów Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego), turniejach sportowych oraz doceniono prowadzoną na wysokim poziomie wymianę ze szkołą w Hildesheim. Kilku nauczycieli wyróżniono nagrodą Ministra Oświaty.

 

Piotr Burdajewicz

 

PIOTR BURDAJEWICZ

 

Zakup komputerów

 

Sala komputerowa

 

Hala sportowa 1

 

Hala sportowa 2

 

Siłownia g8

 

1997 - 2006 – w drodze konkursu dyrektorem szkoły został Marian Gąbka. Za jego kadencji uroczyście otwarto obiekty sportowe: kort tenisowy, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki nożnej, bieżnię i skocznię. Dyrektor przygotował szkołę do reformy, od 1999 roku stała się placówką sześcioletnią. Dumą szkoły stała się nowa, całkowicie skomputeryzowana sala audiowizualna. Od 1998 roku szkoła posiada sztandar, godło i hymn. 1 września 1999 roku bardzo uroczyście obchodzono jubileusz pięćdziesięciolecia powstania szkoły. W 2003 roku odnowiono budynek po dawnej kotłowni, gdzie uruchomiono dwie sale dla dzieci klas 0 oraz małą salkę do zajęć ruchowych.

 

 

Marian Gąbka

 

MARIAN GĄBKA

 

Grono pedagogiczne 1

 

Pasowanie na ucznia

 

Z okazji pięćdziesiątej piątej rocznicy powstania szkoły 14 października 2004 roku Szkole Podstawowej w Przeźmierowie nadano imię Arkadego Fiedlera. Liczyła ona wówczas sześciuset osiemdziesięciu czterech uczniów i uczyło w niej pięćdziesięciu ośmiu nauczycieli. Uczniowie zdobywali bardzo wysokie wyniki podczas sprawdzianu klas szóstych, a także znaczące tytuły w konkursach, w tym finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Na uwagę zasługują też liczne sukcesy w konkursach recytatorskich.

 

Nadanie imienia Arkadego Fiedlera

 

 

1 stycznia 2007 – 2011 r. – funkcję dyrektora szkoły powierzono Bogusławie Świerkiel. Urząd ten sprawowała do marca 2011 roku, by następnie pełnić obowiązki dyrektora Gminnej Jednostki Oświatowej w Tarnowie Podgórnym (obecnie Centrum Usług Wspólnych i Zarządzania Kadrami). Za czasów Bogusławy Świerkiel swój rozkwit przeżywała Akademia Wiedzy i Umiejętności Wszelakich powołana do życia w październiku 2007 roku. Projekt ten był adresowany do uczniów szczególnie uzdolnionych. W kręgu akademickich zainteresowań znalazł się m. in. film, teatr, język. W latach 2009-2011 w ramach europejskiego programu Comenius zrealizowano projekt "Różnorodność kulturowa i środowiskowa - świadomość kultury i środowiska naturalnego". W tym czasie ożywioną działalność prowadził chór szkolny „Amadeo”. Owocem jego działań były liczne koncerty w szkole i poza nią, a także wydanie trzech płyt. Podczas uroczystych obchodów sześćdziesięciolecia powstania szkoły otwarto Izbę Tradycji. Szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Odkrywcy Talentów oraz tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w powiecie poznańskim”. Nadal uczniowie zdobywali wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych.

 

Bogusława Świerkiel

 

BOGUSŁAWA ŚWIERKIEL

 

Grono pedagogiczne 3

 

Sześćdziesięciolecie szkoły

 

 

 

1 marca 2011 – 2018 r. – szkołą kierowała Renata Duszczyk. Dyrektor doprowadziła do znacznej modernizacji struktury informatycznej szkoły. Klasy zostały wyposażone w rzutniki, nowoczesne tablice interaktywne, wprowadzono dzienniki elektroniczne, zakupiono komputery dla nauczycieli, w szkole podłączono światłowód. W parku przyszkolnym zbudowano nowoczesny plac zabaw, generalnie zmieniono wystrój szkoły, wybudowano długo oczekiwaną windę wewnętrzną i zewnętrzną. W związku z ciągle rosnącą liczbą uczniów Dyrektor rozpoczęła prace nad przygotowaniem projektu przebudowy szkoły, by w czerwcu 2018 roku doprowadzić do wyprowadzki z tzw. starej części szkoły do przygotowanych modułów, jej wyburzenia i rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego. To właśnie wtedy rozpoczęła się reforma oświaty - szkoła podstawowa znów stała się ośmioklasowa. Za czasów kadencji Renaty Duszczyk realizowano wiele innowacji i projektów, między innymi „Mistrzowie kodowania”, „Edukacja przez szachy”. Placówka otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” oraz ponownie „Najbardziej usportowionej szkoły w powiecie poznańskim”. Młody recytator z naszej szkoły zdobył I miejsce w finale konkursu wojewódzkiego.

Renata Duszczyk

 

RENATA DUSZCZYK

 

Grono pedagogiczne 2

 

Otwarcie placu zabaw

 

Plac zabaw

 

Nauka w modułach

 

Murale na pożegnanie starej szkoły DSC08465

 

Burzenie starej szkoły

 

1 września 2018 r. – obowiązki dyrektora szkoły przejęła Joanna Mizerska. W sierpniu 2018 roku ruszyła budowa nowego skrzydła szkoły. Prace budowlane trwały do lutego 2020 roku. W nowocześnie wyposażonym budynku znajdują się sale lekcyjne z zapleczami dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Naukę będą ułatwiać między innymi mobilne ekrany interaktywne. W szkole znajdują się gabinety psychologa, logopedy, pedagoga, świetlica, sala komputerowa i językowa, sklepik. Na uwagę zasługuje nowo wybudowana, przestronna, długo oczekiwana aula. Powstał też kolorowy plac zabaw. Nowy obiekt szkolny posiada udogodnienia architektoniczne dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową (m.in. windę, podjazdy, szerokie korytarze i dostosowane toalety). W szkole realizowane są różne projekty, w tym unijny „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w gminie Tarnowo Podgórne” poszerzający umiejętności matematyczne, przyrodnicze, językowe oraz umiejętność uczenia się, a także projekt „Przyroda od A do Z”, który opiera się na współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W klasach młodszych nadal prowadzona jest Edukacja przez Szachy oraz projekt „Mistrzowie Programowania”. Prężnie działa Szkolny Klub Wolontariusza. Doskonale układa się współpraca z fundacją Nigdy nie jest za późno oraz Fundacją Wspierania Talentów. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego organizowane są spotkania z przedstawicielami wielu firm. Efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli stanowi tutoring – innowacyjna metoda zindywidualizowanej pracy. W zreformowanej ośmioklasowej szkole uczniowie po raz pierwszy pisali w 2019 roku egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nadal osiągamy bardzo wysokie sukcesy w konkursach. Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

 

Joanna Mizerska

 

JOANNA MIZERSKA

1 września 2020 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Od 25 marca do 26 czerwca 2020 roku zgodnie z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 szkoła pracowała w systemie zdalnym. Rok szkolny 2020/2021 był rokiem podczas którego uczniowie uczyli się zarówno w systemie stacjonarnym, zdalnym jak i hybrydowym.

Otwarcie nowego skrzydła szkoły

 

Nowe zachodnie skrzydło szkoły

 

Plac zabaw przy nowej szkole

 

Wnętrze nowego skrzydła szkoły

 

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.