Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8 maja 2023Małgorzata Dorna

Szanowni Państwo!

Założeniem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wspomaganie jego wszechstronnego rozwoju.

Cele zajęć dostosowane są do poszczególnych etapów edukacyjnych. 

W klasach I-III skupiają się przede wszystkim na rozpoznaniu i usuwaniu przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (w tym ryzyka trudności specyficznych, takich jak dysleksja). Na zajęciach terapeuta skupia się przede wszystkim na usprawnianiu funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznej, ale także na rozwijaniu pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. 

W klasach IV-VIII głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów oraz umożliwienie doskonalenia umiejętności czytania (przede wszystkim czytania ze zrozumieniem) i pisania (grafomotoryka, trening ortograficzny). Zajęcia opierają się na wyrównywaniu braków w wiadomościach, które są przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Istotne jest również zwrócenie uwagi na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

Zadania podejmowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych skupiają się na:

 • stymulowaniu rozwoju intelektualnego,
 • usprawnianiu funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej,
 • usprawnianiu funkcji słuchowo-językowych,
 • doskonaleniu umiejętności czytania i pisania,
 • ulepszaniu umiejętności stosowania poprawnej ortografii,
 • usprawnianiu sprawności manualnej i grafomotoryki,
 • rozwijaniu umiejętności matematycznych,
 • rozwijaniu procesów poznawczych, w tym myślenia, uwagi, pamięci, wyobraźni,
 • ćwiczeniu poprawy koncentracji i spostrzegawczości,
 • rozwijaniu kompetencji emocjonalno-motywacyjnych,
 • doskonaleniu umiejętności społecznych,
 • rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,
 • wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, 
 • dostrzeganiu uzdolnień, 
 • eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
 • budowaniu poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki i metody działania. Standardowe karty pracy przeplatane są grami planszowymi, działaniami plastycznymi czy pracą na komputerze. Cel jest jeden! Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka w zdobywaniu jednych z najbardziej podstawowych umiejętności jaką jest nauka poprawnego czytania, pisania i liczenia.

W pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych należy pamiętać aby:

 • dostosowywać wymagania wobec dziecka do jego możliwości (np. mniejsze porcje materiału do zapamiętania),
 • podkreślać nawet najmniejsze postępy,
 • dawać dziecku szansę na rozwijanie jego własnych zainteresowań, pasji, hobby,
 •  dawać więcej czasu na wykonywanie zadań,
 • dawać krótkie i jasne polecenia,
 • podkreślać mocne strony dziecka i na nich przede wszystkim opierać się w pracy, koncentrować się na sukcesach, a nie na trudnościach, 
 • opowiadać o ludziach, którym się powiodło mimo tego, że mieli dysleksję lub inne zaburzenia uczenia się,
 • dawać dziecku dostosowane do wieku obowiązki, aby pomóc rozwijać pewność siebie,
 • stosować metodę małych kroków,
 •  uczyć radzenia sobie ze stresem i lękiem – np. branie głębokiego oddechu, liczenie do 10 przed odpowiedzią, wizualizacja czegoś pozytywnego itp.
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.